JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGUSTUS 2019

JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI MANAJEMEN   No Nama Nim Jadwal 1 Septiana Virgo R 12140296 Jumat 30 Agustus 2019 Jam

JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGUSTUS 2019

JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

 

No

Nama

Nim

Jadwal

1

Septiana Virgo R

12140296

Jumat
30 Agustus 2019
Jam 08.00 Wib
R. Sidang 3

Septi Nur Afifah

12150462

Nelli Ayu Fitrasanti

12130101

Ayu Ratri W

1M121786

       

2

Gandi Dwi Jayanto S

12140222

Jumat
30 Agustus 2019
Jam 08.00 Wib
R. Sidang 4

Thalia Ayuninditya

12150469

Retno Putri Cahyaningrum

12150441

       

3

Seviana Noor Putri N

12150463

Jumat
30 Agustus 2019
Jam 10.00 Wib
R. Sidang 3

Niken Edina A

12150418

Narisdo Cici Fitria S

1M121864

Yona Ermayanti P

12140315

       

4

Diana Kusumawati

1M121811

Jumat
30 Agustus 2019
Jam 10.00 Wib
R. Sidang 4

Retno Fitri Nurjanah

12150440

Nabila Kurnia Mumpuni

12130096

Nurul Hurun A'in

12150424

       

5

Fijriany Tirta Arum

12150378

Jumat
30 Agustus 2019
Jam 13.00 Wib
R. Sidang 3

Novia Nimas Putri

12150421

RR Widad Nawa H

12150452

 

Comments