JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGUSTUS 2019

JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI MANAJEMEN   NO NAMA NIM JADWAL 1 Esa Hardiasti Kaifah 12150368 Selasa  27 Agustus 2019 Jam

JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGUSTUS 2019

JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

 

NO

NAMA

NIM

JADWAL

1

Esa Hardiasti Kaifah

12150368

Selasa
 27 Agustus 2019
Jam 10.00 Wib
R.304

Retno Fitri Nurjanah

12150440

Nur Elisa Apriliani

12140271

Sativa Riqzi Wulandari

12150459

Shindy Puti Regita

12150464

       

2

Ferry Febrianto

12150376

Selasa
 27 Agustus 2019
Jam 08.00 Wib
R.304

Chairunisa Gista Mulyawan

12140190

Yudha Wahyu Putra

12150481

Nadiyatul Lutfiyah

12150417

Valdin Lazuardi Abu Bakar

12130147

Rifdah Wijayanti

12150446

       

3

Fidya Lintang

12150377

Selasa
 27 Agustus 2019
Jam 08.00 Wib
R.305

Gandi Dwi Jayanto

12140222

Rizka Amaliyah

12130130

Mila Murnita Sari

12130086

Devi Yunita Sari

12150356

Indah Mei Nisa

12130065

Comments